Съвети за идентификация на бразда

Как да се идентифицират Grouse, пъдпъдъци и

Пъдпъдъците, глухарите и яребиците са едни от най-критично заслепените, силно овлажнени птици, които могат да ги превърнат в предизвикателство дори за опитни птици. Внимателното проучване и идентификация обаче могат да направят определянето на тези видове по-лесни и всеки бирдер може да изостри уменията си за идентификация на пъдпъдъци.

Оборудване за идентификация на пъдпъдъци

Правилните инструменти са необходими за идентифициране на горски и пъдпъдъци, а подходящо оборудваната дърворезба ще има по-лесно да идентифицира тези мистериозни птици.

Идентифициране на глухар и пъдпъдък на зрение

Докато много от тези птици игра изглеждат еднакви, има фини различия между видове, които предлагат добри улики за birders, които искат да се идентифицират правилно grouros и пъдпъдъци. Когато гледате тези птици, проверете за тези улики за точна идентификация ...

Дори при внимателно наблюдение на торф и пъдпъдъци, може да е невъзможно да се идентифицират птиците само по външен вид.

Умните птици обаче ще използват визуални улики в допълнение към други индикации за правилно идентифициране на тези озадачаващи птици.

Други начини за идентифициране на блато

В допълнение към външния вид на птицата, помислете за тези фактори, когато идентифицирате земни дивечови птици ...

Това може да е мечта да видите тулука, пъдпъдъците, фазаните, яребиците и подобни птици, но може да бъде кошмар за правилното им разпознаване. Чрез изучаването на маркировката на полетата, които трябва да се гледат и какви други улики са най-добри, обаче, всеки бирдер може уверено да идентифицира тетрева и пъдпъдъка.

Снимка - по-голяма саламура © Том Коернер / USFWS