Азотни фиксиращи инсталации

Растения, които правят торенето за вас

Азотните фиксиращи растения са тези, чиито корени са колонизирани от определени бактерии, които извличат азот от въздуха и го превръщат или "фиксират" във форма, необходима за растежа им. Когато бактериите се правят с този азот, те са достъпни за самите растения. Това е пример за симбиотична връзка (между растенията и бактериите), а името на процеса е "фиксиране на азота".

Значението на азота

Земеделските производители, градинарите и земеделските производители оценяват азотните фиксиращи растения за способността им да дават на почвата основна хранителна съставка (а именно азот).

Азотът е един от "големите три", които са "N" в NPK , трите букви, които формират виртуален печат на одобрение за цялостен тор. Органичният живот на Родале при обсъждането на важността на този елемент за растежа на растенията отбелязва, че "когато листата съдържат достатъчен азот, фотосинтезата се осъществява с високи темпове. Ето защо един от важните предупредителни признаци за азотен дефицит е жълтеникавите бледозелени листа ... . "

Чрез използването на процеса на фиксиране на азота, можете да получите тази хранителна съставка за вашата почва, без да прибягвате до химически торове. За най-добри резултати, инокулирайте бобовите си семена с Rhizobium бактерии. Вашият местен канцеларски офис може да ви каже къде във вашия район можете да закупите вида бактерия Rhizobium, подходяща за бобовите растения, които растат.

Какво представляват "покривните култури", свързани с азот-фиксация?

Азотните фиксиращи растения, които хората най-често говорят, покриват култури от грах или семейство "бобови растения", тъй като тези растения са лесни за работа (те могат просто да бъдат подложени на ротация, за да освободите ценния азот).

Някои дървета и храсти могат също да определят азот, но рядко се споменават в тази връзка, защото те не са толкова лесни за работа (не можете да ги подмените с ротатилар).

Когато докоснете покривната реколта, независимо дали на ръка или с градински лост , азотът ще стане достъпен за вашите тревни площи или градински или ландшафтни растения.

Детелината е може би най-честият пример за инсталация за фиксиране на азот. Обяснено в отделна статия е защо оставянето на няколко детелина на тревата не е лоша идея. Азотните фиксиращи растения, които са добре известни благодарение на използването им в селското стопанство, включват:

Други примери за азотни фиксиращи растения

По-долу са изброени няколко примера за растения, които отговарят на изискванията, които може да не идват на ум веднага, когато говорят за азот-фиксиращи растения. Обърнете внимание, че критерият за изготвяне на списъка се основава на науката, а не на желание. Това означава, че не всяко изброено растение е желано растение, което да расте, въпреки че отговаря научно на определението за азотно фиксиращо растение. Някои азотни фиксатори са изброени като инвазивни растения в Северна Америка; такива случаи са посочени в скоби: