Значението на правилния имейл етикет

Получавали ли сте някога имейл, който ви оставя да се чудите за човека, който го е изпратил? Или по-лошо, изпрати ли ви някога имейл, който по-късно съжалявахте?

Да бъдеш в приемния край на лош имейл може да те остави да те разтърсиш и да се опиташ да разбереш какво на земята мисли човекът. Да бъдеш този, който го е изпратил, може да съсипе иначе велик ден и то може да има неблагоприятни последици по-късно.

Скоростта на затваряне на електронната поща го превръща в предпочитан метод за комуникация. Независимо дали изпращате личен или бизнес имейл, следвайки правилното етикетиране е от съществено значение за предотвратяване на некоректни комуникации или трудни чувства.

Следвайте Златното правило, като третирате получателя, както бихте искали да бъдете лекувани. Преди да кликнете върху "изпрати" на всеки имейл, отнеме минута и дайте допълнителен прочит. Ефективното използване на електронната поща може да ви даде положителна светлина с вашия надзорен орган и може дори да ви даде предимство, когато е време за промоция .