Зони за устойчивост в световен мащаб

Многобройни растителни профили и ръководства са написани със зоните за издръжливост на Съединените американски щати. Използвайте тези карти от цял ​​свят, за да определите каква е зоната, в която се намира вашата държава.