Какво представляват фталатите?

Фталатът е вид химично съединение (технически познато като диалкил или алкил арил естери на 1,2-бензендикарбоксилна киселина), което се среща в много обикновени пластмаси и в обикновени битови продукти. Има няколко различни вида фталати, но всички те са "пластификатори", които се използват, за да направят твърдата пластмаса по-мека и гъвкава.

Според EPA: Фталатите са химикали с голям обем на производство, използвани основно като пластификатори в поливинилхлоридни (PVC) продукти.

Някои обичайни фталати са: дибутил фталат (DBP), диизобутилфталат (DIBP), бутилбензилфталат (BBP), ди-пентил фталат (DnPP), ди (2етилхексил) фталат фталат (DnOP), дизононилфталат (DINP) и диизодецилфталат (DIDP).

Фталатите са подложени на проверка през последните години, тъй като някои проучвания установяват връзка между експозицията на фталати и дефектите при раждане. Някои учени твърдят, че фталатите са ендокринно разрушител, който имитира женския хормон естроген и може да причини вродени дефекти при мъжките фетуси.

Произношение: THAL-ates

Известен също като: пластификатори; Ендокринни разрушители

Чести грешки: Thalates

Също така вижте продукти без BPA .