Копирайте тези прозоречни кутии

Здравословна, цъфтяща прозоречна кутия може да даде вид на буйна градина, дори ако останалата част от ландшафта е слабо засадена. Това е така, защото прозоречните кутии поставят цветни екземпляри точно на нивото на очите, акцентирайки прозорците върху дома по един и същ начин дългите мигли дават красотата на очите. От всички подобрения, които един градинар може да направи за цъфтежа пейзаж, инсталиране на цъфтящи прозорец кутия дава повече печалби за по-малко пари, отколкото други ремонти. Но не всяко цвете ще процъфтява в прозоречна кутия, а растение, което израства кутията или никога не стане достатъчно голямо, за да надникне над страната, е загуба на ресурси. Копирайте една от тези доказани комбинации в прозореца и чакайте комплиментите да се излеят.