Ремонт и отстраняване на неизправности в пещта за газови пещи