Речник на сова

Речник на термините на совата

Бухалите са толкова специални и интригуващи птици, че има много различни думи, използвани за тяхното описание и тяхното поведение. Птиците, които познават тези уникални думи, ще разберат совите малко по-добре и ще бъдат по-добре подготвени да идентифицират и оценят тези изключителни грабливи птици.

Кликнете върху който и да е термин за по-подробна дефиниция и снимки.