Съвети за идентифициране на

Има много видове брегове и да се научим да ги идентифицираме може да е предизвикателство. Тези птици често се събират заедно и имат подобно оперение и поведение, но птици, които наблюдават внимателно птиците и събират няколко улики, могат да станат по-уверени в идентифицирането им.

Оборудване за идентификация на

За правилното идентифициране на птици, е необходимо да разполагате с подходящо оборудване.

Идентифициране на потресващите птици

Докато много рибарници вероятно на пръв поглед изглеждат сходни, ако не и идентични, има фини разлики в техния външен вид, които могат да бъдат жизненоважни улики за тяхната самоличност. Отговорът на въпросите за появата на птиците е първата стъпка към правилното идентифициране на брега.

Ако имате възможност да наблюдавате дъждовните риби за дълги периоди от време, може да сте в състояние да отговорите на всички тези въпроси за една птица и затова да определите лесно своята идентичност. Обитателите на птичи птици обаче са склонни да бъдат активни и енергични, а простото наблюдение не винаги е достатъчно, за да се получи положителна идентификация.

Други начини за идентифициране на птици

В допълнение към визуални улики, shorebirds могат да бъдат идентифицирани по други начини. Изучаването на допълнителни улики може да помогне на птиците да бъдат позитивни за един вид рибар, дори ако оперението е неразбираемо.

Дори опитни птици имат трудности при идентифицирането на птици, но ако внимателно изучавате птиците и забелязвате съответните им диапазони, поведения и повиквания, можете постепенно да сте по-уверени, когато видите птица, която тича покрай брега или побеснява наблизо.

Още ли остана на идентификацията на брега? Изпратете снимките си за помощ !

Снимка - Shorebirds © Грегъри Брайз / USFWS