Три места за изключване на газа, ако усетите изтичане

Изтичането на газ представлява сериозна опасност за безопасността, която никога не трябва да се пренебрегва. Ако миризмата е много силна, не чакайте - веднага излезте от дома и се обадете на компанията за комунални услуги, за да разследва. Има голяма опасност от експлозия и пожар, ако въздухът е силно натоварен със силна газова миризма. Предприятията за комунални услуги взимат тази опасност много сериозно и незабавно ще дойдат във вашия дом, за да я проверят безплатно.

Ако миризмата е слаба, можете да проучите малко, за да видите дали можете да определите къде се намира течът, а след това изключете газта близо до теча, преди да се обадите в компанията за комунални услуги. В по-голямата част от случаите изтичането на газ ще бъде близо до някой уред във вашия дом. Възможностите включват:

Следващите страници дават общ преглед на най-вероятните места, от които може да се наложи да изключите газта.