Многогодишни лози Добро за сянка: Предимства и недостатъци

Северните градинари, търсещи трайна лоза за сенчести места, трябва да бъдат много внимателни относно избора. Сянките са естествено предизвикателни за всички растения и така онези, които се развиват добре там, са се приспособили да бъдат доста упорити. Може да са толкова упорити, че в крайна сметка те се намират в списъци с инвазивни растения . В някои райони инвазивните лозя, като kudzu, създават сериозни проблеми за горите и ландшафтите.

Следният списък дава някои препоръки за многогодишни лозя, които толерират частичен сянка, както и някои, за да се избегнат поради опасност от инвазивност. Някои може да искате да опитате, но с повишено внимание.