Топ 10 приложения на слънчевата енергия

Слънчевата енергия в най-доброто

Слънчевата енергия, слънчевата енергия, извлечена от слънцето чрез използването на слънчеви панели, е само една от най-новите инициативи, които движението "Going Green" ни представи в усилията ни да изградим и поддържаме възобновяеми и устойчиви източници на енергия. Както при всяко ново добавяне към дома ви, винаги има първоначалната цена на компонентите и разходите за монтаж, за да го стартирате.