3 Видове фондации на дома

Всяка къща е построена на основата, но не всяка къща е построена на един и същи тип основа. Типът фондация се основава на няколко фактора, като например дизайна на къщата, географското местоположение и климата, състоянието на почвата и влагата и бюджета на проекта. Но шансовете са, че къщата ви има (или ще има) една от тези три фундамента: пълен сутерен, пространство за обхождане или плоча на клас. Други варианти са възможни, но тези три са основните типове, които ще срещнете в жилищното строителство.