8 причини, поради които Вашите крушки могат да се изгарят рано

Ние всички желаем, че електрическите крушки могат да изгарят завинаги, но в действителност крушките с нажежаема жичка имат продължителност на живот около 900 часа. Въз основа на използването на осем часа на ден, крушката трябва да продължи около четири месеца. Компактните луминесцентни крушки трябва да продължат много по-дълго, но това не винаги е така. Ако наскоро сте сменили лампите и продължителността на живота не изглежда да е всичко, което би трябвало, причината може да е самата конструкция или други потенциални проблеми.