Тексас Феър жилища

Какви класове са защитени съгласно закона?

Ако наемете или търсите апартамент в Тексас, вие сте обхванати от Закона за жилищно настаняване, който защитава наемателите и бъдещите наематели, както от незаконната жилищна дискриминация, основана на редица защитени класове .

Феър жилищният закон Тексас: Кой е защитен по закона?

Законът за точното жилищно настаняване е федерален закон, който забранява дискриминацията при продажбите, финансирането и отдаването под наем на жилища въз основа на раса, цвят, религия, пол или национален произход.

Според закона обитателите на жилища във всички части на Тексас имат право да се радват на жилището си, без да се налага дискриминация, основана на седем защитени класове. Те включват:

Докато някои държави предлагат защита за допълнителни класове, като сексуална ориентация, полова идентичност или семейно положение, Тексас не.

Как да разпознаем дискриминацията

Разбирането, ако сте дискриминирани, е първата стъпка към търсенето на справедливост. Според Тексаския отдел по жилищно настаняване и общностни въпроси, това са някои дискриминационни практики, които трябва да се търсят в наемодателя или бъдещия наемодател:

Ако смятате, че сте били дискриминирани при търсенето на апартамент, свържете се с местния орган за жилищно настаняване.