Какво е етикет и защо е важно?

Основата на правилния етикет е поведение, което е прието като благодарно и учтиво в социални, професионални и семейни ситуации. Добрите маниери могат да означават разликата между успеха и провала в много аспекти на живота. Познаването и излагането на подходящ етикет е от съществено значение за всяка цивилизация.

Семейна етика

Мястото, в което започва етикетът, е вкъщи със семейството . Когато се омъжите, инстинктивно знаете, че е по-добре да се присъедините към новите си правила , за да им покажете, че сте готови и милостиви .

Също така научихте, че вашият съпруг реагира по-добре, когато кажете: "Моля," и "Благодарим ви", отколкото когато издавате поръчка и отказвате да признаете сътрудничеството. Децата, които преподават добри нрави и уважават родителите си, изнасят своите уроци по света.

Основни правила за етикет за членовете на семейството:

Социална етика

Социалният етикет включва начина, по който се държате в обществото, с приятели и непознати, независимо дали сте в дома на някой или в ресторант .

Ако третирате приятелите и съседите си с уважение, вие сте по-склонни да останете в списъците си с хора, на които се доверяват, грижат и канят на партита . Той също така ви предпазва от това да бъдете неудобно по-късно от поведение, което е било неприятно или обидно. Това включва социални медии, които могат да увеличат поведението ви.

Основни правила за социална етика:

Основни правила за етикета на социалните медии :

Професионална етика

Следвайки професионалната етикета, вие можете да видите, че сте учтив, цивилизован колега, който знае как да бъде хубав и може да представлява фирмата по положителен начин.

Ако не показвате добри нрави, рискувате да унищожите репутацията си. Това може да ви попречи да бъдете повишени и в някои случаи дори да сте уволнени.

Основни правила за професионална етика :