Най-често срещаните грешки в етикета

Всеки прави от време на време етикета на фалшив ... дори експерти по етикетите. Ключът да правиш нещата е да се извиняваш за каквото и да е и да продължиш. Научете се от грешките си и се старайте да не продължавате да правите същите такива отново и отново.

Следва да се спазват определени правила на етикета, както в социални, така и в професионални ситуации, така че е добре да ги научите. Това може да означава разликата между задържане или загуба на приятели и напредване в бизнеса. Също толкова важно е да научите какво да не правите.