9 Съвети за етикет, които да се справят с неблагоприятни ситуации

Всеки е изпитвал неудобни ситуации , дори и след като се опитвал да следва най- основните правила на етикета . Това може да са незначителни събития, които няма да си спомняте за една година, или те могат да бъдат много по-въздействащи на живота ви. Независимо от това колко ви засягат, има някои неща, които можете да направите, за да сведете до минимум последствията.