Етикет за бизнес срещи

Работите ли за компания, която има чести срещи? Чудили ли сте се някога какво трябва да направите и какво се смята за правилно поведение на тези събирания? Държите ли се страхувате да присъствате на срещите, защото се страхувате, че може да извършите неверни стъпки, които биха могли да застрашат вашата позиция или възможности за напредък ?

Обикновено мениджърите, ръководителите на екипи или корпоративните ръководители си запазват правото да започват бизнес срещи, когато усещат нуждата.

Независимо дали те са редовно насрочени събития или са призовани за конкретна цел, всички присъстващи следва да спазват правилните указания за бизнес етикет .

водач

Преди срещата е важно всичко да бъде организирано, така че да не губите ценното време на никого. Искате да работи толкова гладко и по график, но все пак оставете време за въпроси и обратна връзка, ако е възможно. Ключът е да се покаже уважение към всички участници.

Ето някои препоръчителни насоки:

Присъстващите

Всеки, който е поканен на срещата, трябва да присъства, освен ако обстоятелствата не позволяват това. Ако знаете за срещата предварително, помислете дали да отделите повече време с личното си бръснене, за да покажете уважение към всички надзиратели, които присъстват.

Облечете се подходящо за бизнес ниво.

Съвети за съветите:

Срещи в ресторант

Понякога се свиква среща на обяд и може да се проведе в ресторант. Въпреки че това е далеч от офиса, не забравяйте, че все още сте на работа.

Допълнителни съвети за събрания на ресторанти: